Salta biten

Hjalmar läser Hjalmars morfar skickade upp de tre bästa pixi-böckerna till Hjalmar; Salta biten, Androkles och lejonet, och Den gamle jägaren. Hjalmar fattade direkt tycke för Salta biten.Svara