Besök på BVC

Hjalmar skötte sig exemplariskt, förutom att han var lite kinkig efter att ha blivit avbruten mitt i maten tidigare. Vid förra besöket hade han gått upp 50 g på en vecka och landade på 3800 g. Nu sprängde han 4000-gränsen och landade på hela 4081 g. Snart är han uppe i sin födelsevikt igen. Han hade dessutom vuxit två cm och är nu 57 cm lång. Hon konstaterade också att Hjalmar fäster blicken bra och att han är lätt att få kontakt med.

Vi valde att vara ärliga mot BVC, vilket resulterade i rekommendationen att dra ner på mängden ersättning eftersom risken finns att Hjalmar kanske förlorar intresse för bröstet och så småningom bara vill ha ersättning. Så kanske det är, men det är en risk jag tar ifall det är vad som krävs för att han ska bli nöjd.Svara